Έγκριση πίστωσης ποσού 4.206,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6621.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013

Έγκριση πίστωσης ποσού 4.206,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6621.0003 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2013