Έγκριση πίστωσης ποσού 59.882,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014

Έγκριση πίστωσης ποσού 59.882,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014

Έγκριση πίστωσης ποσού 59.882,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κ.Α.Π.Η. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, έτους 2014, σε βάρος του Κ.Α. 10.6643.0003 που θα προβλεφθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014