313/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

313/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

313/2019 – Έγκριση πίστωσης ποσού 91.467,59 € που αφορά συμπληρωματική κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης