207/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια καυσίμων έτους 2012».

207/2011 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια καυσίμων έτους 2012».

Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «προμήθεια καυσίμων έτους 2012».

aoe2072011.pdfa

Τελευταία Νέα