008/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου έτους 2014»

008/2014 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης & τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου έτους 2014»