269/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου Ιλίου»

269/2017 – Έγκριση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων του Δήμου Ιλίου»