059/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) του Δημοτικού Σταδίου Ιλίου