Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δ΄ Κ.Α.Π.Η., του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, περιοχής Παλατιανής