384/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού μουσείου του Δήμου

384/2017 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση του, για τη στέγαση του Λαογραφικού μουσείου του Δήμου