Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε εκδηλώσεις και εκδρομές, για το έτος 2013

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία: «Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε εκδηλώσεις και εκδρομές, για το έτος 2013