Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών–επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014

Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών–επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014