Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τις επιτροπές, έτους 2013