Έγκριση προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των μελών των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε θαλάσσια μπάνια, για το έτος 2013

Έγκριση προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των μελών των οκτώ (8) Κ.Α.Π.Η. του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, σε θαλάσσια μπάνια, για το έτος 2013