424/2017 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α 010216 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2208 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ