182/2019 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με Κ.Α. 011207 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

182/2019 – Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης υποχρεώσεων σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ με Κ.Α. 011207 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2097 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ