Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014

Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2014