433/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

433/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

ads433.pdfa