504/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

504/2009 – Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, οικονομικού έτους 2009

ads504.pdfa