Ένταξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση “Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής”, εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ΔΗ.ΚΕ.Π.ΑΚ.Α. Δήμου Ιλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας για την υποβολή της αίτησης ένταξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. στη δράση αυτή και υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ένταξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση “Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής”, εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ΔΗ.ΚΕ.Π.ΑΚ.Α. Δήμου Ιλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας για την υποβολή της αίτησης ένταξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. στη δράση αυτή και υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ένταξη των Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση “Εναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής”, εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” ΔΗ.ΚΕ.Π.ΑΚ.Α. Δήμου Ιλίου, κας Μηλιώνη Παναγιώτας για την υποβολή της αίτησης ένταξης του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. στη δράση αυτή και υπογραφή της σχετικής σύμβασης