125/2009 – Απόφαση για την εκτέλεση της μίσθωσης οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

125/2009 – Απόφαση για την εκτέλεση της μίσθωσης οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

Απόφαση για την εκτέλεση της μίσθωσης οικήματος κατάλληλου για τη στέγαση του γραφείου υποστήριξης ΑΜΕΑ της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου

ads125.pdfa

Τελευταία Νέα