022/2014 – α) Αποδοχή αίτησης των δικαιούχων αποζημίωσης βάσει της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125α (πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς), β) συμβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

022/2014 – α) Αποδοχή αίτησης των δικαιούχων αποζημίωσης βάσει της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125α (πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς), β) συμβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

022/2014 – α) Αποδοχή αίτησης των δικαιούχων αποζημίωσης βάσει της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125α (πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς), β) συμβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών