047/2015 – α) την ανάκληση της με αρ.πρ. 1861/15-01-2015 βεβαίωση υποβολής αιτήματος που αφορούσε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», στη Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός του Πάρκου Αντ. Τρίτση (Κ1) και β) την απόρριψη ή μη του με αρ.πρ. 6017/06-02-2015 αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Υ.Ε.

047/2015 – α) την ανάκληση της με αρ.πρ. 1861/15-01-2015 βεβαίωση υποβολής αιτήματος που αφορούσε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», στη Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός του Πάρκου Αντ. Τρίτση (Κ1) και β) την απόρριψη ή μη του με αρ.πρ. 6017/06-02-2015 αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Υ.Ε.

047/2015 – α) την ανάκληση της με αρ.πρ. 1861/15-01-2015 βεβαίωση υποβολής αιτήματος που αφορούσε προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος», στη Μαυρογένη & ΣΙΑ Ο.Ε. εντός του Πάρκου Αντ. Τρίτση (Κ1) και β) την απόρριψη ή μη του με αρ.πρ. 6017/06-02-2015 αιτήματος για χορήγηση άδειας λειτουργίας του ανωτέρω Κ.Υ.Ε.