306/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Ιλίου».