033/2014 – Εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13» και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

033/2014 – Εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13» και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

033/2014 – Εξέταση υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13» και προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης