223/2019 – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019

223/2019 – Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής Φορέων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019