305/2018 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

305/2018 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών