143/2019 – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 05057614023 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

143/2019 – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 05057614023 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου

143/2019 – Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 05057614023 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου