467/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

467/2017 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ε’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου