138/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 4927/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λευκίμμης και εντός του Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας

138/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 4927/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λευκίμμης και εντός του Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας