184/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και τη με αριθμ. 1814/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού – Φλέβας στο ΟΤ. 2149Α (Κ.Χ.) περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

184/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 18/2009 και τη με αριθμ. 1814/2018 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κάστρου Υμηττού – Φλέβας στο ΟΤ. 2149Α (Κ.Χ.) περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ