225/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Αναλογισμού 1/2009 και της 1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

225/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Αναλογισμού 1/2009 και της 1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

225/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της Πράξης Αναλογισμού 1/2009 και της 1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ