061/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 5057/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακίνητου που βρίσκεται επί των οδών Κατερίνης & Σητείας εντός του Ο.Τ. 2218Β (Παιδική Χαρά) Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

061/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 5057/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακίνητου που βρίσκεται επί των οδών Κατερίνης & Σητείας εντός του Ο.Τ. 2218Β (Παιδική Χαρά) Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

061/2019 – Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 5057/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακίνητου που βρίσκεται επί των οδών Κατερίνης & Σητείας εντός του Ο.Τ. 2218Β (Παιδική Χαρά) Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ