424/2015 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στα Ο.Τ. 2204 (Παιδική Χαρά), 2205Α (Κ.Χ.), 2207 (Πλατεία), 2217Α (Κ.Χ.), 2218Β (Κ.Χ.), Περιοχής Ραδιοφωνίας

424/2015 – Καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστων χώρων ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στα Ο.Τ. 2204 (Παιδική Χαρά), 2205Α (Κ.Χ.), 2207 (Πλατεία), 2217Α (Κ.Χ.), 2218Β (Κ.Χ.), Περιοχής Ραδιοφωνίας