355/2013 – Λήψη απόφασης: Α) Για την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων (των φερόμενων δικαιούχων) για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, βάσει της Π.Α. 9/2008, στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία) που βρίσκεται επί των οδών Λ.ΦΥΛΗΣ(ΧΑΣΙΑΣ)- ΣΑΠΦΟΥΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Β) Για την καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 9/2008 για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία)

355/2013 – Λήψη απόφασης: Α) Για την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων (των φερόμενων δικαιούχων) για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, βάσει της Π.Α. 9/2008, στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία) που βρίσκεται επί των οδών Λ.ΦΥΛΗΣ(ΧΑΣΙΑΣ)- ΣΑΠΦΟΥΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Β) Για την καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 9/2008 για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία)

355/2013 – Λήψη απόφασης: Α) Για την αποδοχή των υπεύθυνων δηλώσεων (των φερόμενων δικαιούχων) για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης, βάσει της Π.Α. 9/2008, στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία) που βρίσκεται επί των οδών Λ.ΦΥΛΗΣ(ΧΑΣΙΑΣ)- ΣΑΠΦΟΥΣ & ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Β) Για την καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 9/2008 για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 2125Α (πλατεία)