390/2010 – Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΑΤΣΑ στο Ο.Τ. 812 (χώρος νεκροταφείου) βάσει της υπ’ αριθμ. 3754/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

390/2010 – Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΑΤΣΑ στο Ο.Τ. 812 (χώρος νεκροταφείου) βάσει της υπ’ αριθμ. 3754/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Λήψη απόφασης για άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΕΡΑΤΣΑ στο Ο.Τ. 812 (χώρος νεκροταφείου) βάσει της υπ’ αριθμ. 3754/2008 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ads3902010.pdfa