543/2009 – Λήψη απόφασης για αγορά της ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΥ επί της οδού Ξάνθου και μεταξύ των Ο.Τ. 638 & 638Α περιοχής Βερακέϊκα

543/2009 – Λήψη απόφασης για αγορά της ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΥ επί της οδού Ξάνθου και μεταξύ των Ο.Τ. 638 & 638Α περιοχής Βερακέϊκα

Λήψη απόφασης για αγορά της ιδιοκτησίας ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΕΙΝΟΥ επί της οδού Ξάνθου  και μεταξύ των Ο.Τ. 638 & 638Α περιοχής Βερακέϊκα

ads543.pdfa