188/2010 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αριθμό ΜΕ 68151

188/2010 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αριθμό ΜΕ 68151

Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορία οχήματος με αριθμό ΜΕ 68151

ads1882010.pdfa