220/2010 – Λήψη απόφασης για εξέταση ένστασης (και συμπληρωματικής) κατά της υπ’ αριθμ. 133/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί έγκρισης σχολικού χώρου στο Ο.Τ. 554 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

220/2010 – Λήψη απόφασης για εξέταση ένστασης (και συμπληρωματικής) κατά της υπ’ αριθμ. 133/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί έγκρισης σχολικού χώρου στο Ο.Τ. 554 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

Λήψη απόφασης για εξέταση ένστασης (και συμπληρωματικής) κατά της υπ’ αριθμ. 133/2010 Απόφασης Δ.Σ. (περί έγκρισης σχολικού χώρου στο Ο.Τ. 554 περιοχής ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)

ads2202010.pdfa