219/2010 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για συνυπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων

219/2010 – Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για συνυπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για συνυπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων

ads2192010.pdfa