089/2010 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ

089/2010 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ

Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ

ads0892010.pdfa

089/2010 – Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημιώσεων βάσει της πράξης αναλογισμού 16/20015 για την απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος – μεταξύ των Ο.Τ. 82, 87 περιοχής ΚΕΝΤΡΟΥ