542/2009 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)

542/2009 – Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)

Λήψη απόφασης για μίσθωση οικήματος για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (Μονάδα Δημοτικών Ιατρείων)

ads542.pdfa