288/2009 – Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό ως κοινωφελών χώρων τμημάτων των Ο.Τ. 1003 και 2025

288/2009 – Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό ως κοινωφελών χώρων τμημάτων των Ο.Τ. 1003 και 2025

Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για τον χαρακτηρισμό ως κοινωφελών χώρων τμημάτων των Ο.Τ. 1003 και 2025

ads288.pdfa