093/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 3/09 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α11/09»

093/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 3/09 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α11/09»

Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 3/09 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α11/09»

ads093.pdfa

093/2009 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθ. ΟΙΚ 3/09 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Α11/09»