Λήψη απόφασης για την έγκριση των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014

Λήψη απόφασης για την έγκριση των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών-επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014