210/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

210/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09»  και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής

ads2102010.pdfa

210/2010 – Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Νομαρχίας Αθηνών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής