461/2009 – Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί των οδών Ηροδότου & Έκτορος βάσει της πράξης αναλογισμού 25/1992

461/2009 – Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί των οδών Ηροδότου & Έκτορος βάσει της πράξης αναλογισμού 25/1992

Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί των οδών Ηροδότου & Έκτορος βάσει της πράξης αναλογισμού 25/1992

ads461.pdfa

Τελευταία Νέα