391/2009 – Λήψη απόφασης για την μίσθωση ενός (1) μεταχειρισμένου λεωφορείου από την ΕΘΕΛ

391/2009 – Λήψη απόφασης για την μίσθωση ενός (1) μεταχειρισμένου λεωφορείου από την ΕΘΕΛ

Λήψη απόφασης για την μίσθωση ενός (1) μεταχειρισμένου λεωφορείου από την ΕΘΕΛ

ads391.pdfa

Τελευταία Νέα