230/2011 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 περιοχής Αγ. Φανουρίου από ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ) σε «ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

230/2011 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 περιοχής Αγ. Φανουρίου από ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ) σε «ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 περιοχής Αγ. Φανουρίου από ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ) σε «ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ADS2302011.pdfa

230/2011 – Λήψη απόφασης για την τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 363 περιοχής Αγ. Φανουρίου από ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ) σε «ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ