066/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: α) από Αθλητικό Χώρο – Γήπεδο σε Ευρύ Κοινόχρηστο Χώρο – Πεζόδρομο, β) από Πεζόδρομο σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και γ) από Χώρο Κοινοχρήστου Πρασίνου σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων

066/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: α) από Αθλητικό Χώρο – Γήπεδο σε Ευρύ Κοινόχρηστο Χώρο – Πεζόδρομο, β) από Πεζόδρομο σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και γ) από Χώρο Κοινοχρήστου Πρασίνου σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων

066/2015 – Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: α) από Αθλητικό Χώρο – Γήπεδο σε Ευρύ Κοινόχρηστο Χώρο – Πεζόδρομο, β) από Πεζόδρομο σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και γ) από Χώρο Κοινοχρήστου Πρασίνου σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων