181/2019 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 2129Α (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) για την καταβολή αποζημίωσης των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης

181/2019 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 2129Α (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) για την καταβολή αποζημίωσης των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης

181/2019 – Λήψη απόφασης για: i) για ένταξη στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις» της απαλλοτρίωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 2129Α (Κ.Χ. ΠΡΑΣΙΝΟ) περιοχής Ραδιοφωνίας του Δήμου μας, ii) για την καταβολή αποζημίωσης των δικαστικών εξόδων της εν λόγω απαλλοτρίωσης